Japani ja Suomi

Suomen ja Japanin suhteet

Suomen ja Japanin historia ulottuu vuodelle 1919. Tuona vuonna solmittiin maiden välille diplomaattisuhde. Molempien maiden pääkaupungissa sijaitsee suurlähetystö. Suomen suurlähetystö on Tokiossa ja Japanin suurlähetystö Helsingissä.

Suomen ja Japanin välisiä suhteita voidaan luonnehtia hyväksi. Maiden välillä ei ole ongelmia tai riitoja. Maiden väliset hyvät suhteet voivat selittyä osittain pitkään jatkuneella yhteistyöllä. Maat tekevät paljon töitä pitääkseen kiinni yhteisistä näkemyksistä. Kansainvälisissä asioissa kuten taloudessa ja yhdistyneissä kansakunnissa Japani on tärkeä maa Suomelle. Suomi mielletään maana positiiviseksi ja uudenaikaiseksi maaksi. Japanissa Suomi tunnetaan hyvin. Suomalaisten ja Japanilaisten ajatusmaailmassa on samankaltaisia arvoja. Molemmat maat arvostavat hiljaisuutta, luontoa sekä selkeää muotoilua. Nämä saattavat olla suuria pieniä asioita, jotka selittävä maidemme keskinäistä toimivuutta.

Suomen ja Japanin välillä on useita erilaisia solmittuja sopimuksia. Näihin kuuluu muun muassa maksuja-, kauppa-, merenkulku-, kulttuuri-, lentoliikennettä, tiedettä- sekä teknologiaa koskevia sopimuksia.

Suomen ja Japanin hyvät suhteet luovat uskoa tulevaisuutta koskien. Maan välisten suhteiden uskotaan säilyvän hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.

Etäisyys

Suomen ja Japanin väliset kanssakäymiset paranivat huomattavasti, kun Helsingin ja Tokion välille avattiin suora lentoyhteys vuonna 1983. Tätä ennen pitkä maantieteellinen etäisyys vaikeutti suhteiden ylläpitoa. Suorat lennot mahdollistivat aktiivisen kanssakäymisen maiden välillä. Linnuntietä etäisyys Suomen ja Tokion välillä on 7833 kilometriä.

Jos mitataan lentoaikaa, Suomi on Euroopan jäsenmaista lähimpänä Japania. Suora lento Helsingistä Tokioon kestää noin kymmenen tuntia. Lennot Suomesta japaniin maksavat noin 500-800 euroa.